Živeti u stalnom stanju čiste ljubavi

Atma kriya je obuhvaćena alatkama za preobražaj koje dosežu do svih nivoa postojanja: fizički, energetski, intelektualni, emocionalni, mentalni i spiritualni. To stvara preobražaj koji je katalizator za ponovno sjedinjavanje ograničene ljudske svesti sa Atmom, Dušom i tako ponovo sjedinjava Atmu sa Kosmičkom Svešću. U suštini Atma kriya je moćan i potencijalno avanturistički put za dostizanje Kosmičke Svesti - Jedinstvo sa Božanskim (uzeto iz knjige Jedinstvo sa Božanskim).

Kurs

Na kursu ćete biti podučavani kombinaciji duhovnih vežbi, koje se sastoje od položaja tela, vežbi disanja i meditacije. Pročitajte više..

Dobrobiti

Ima puno fizičkih, mentalnih i duhovnih dobrobiti u Atma Kriya yogi, puno studenata se oseća preobraženim samo posle nekoliko meseci vežbe. Pročitajte više...

Zajednica

Mi smo širom sveta rasprostranjena zajednica koja teži da živi život otvorenog srca i iskusi jedinstvo života kroz Atma Kriyu. Pročitajte više...

babaji.jpgNeki duhovni aspiranti izbegavaju svoje životne obaveze i posvećuju sve svoje vreme različitim duhovnim vežbama nadajući se da iskuse Božansko. Ovaj oblik odricanja nije neophodan za duhovni razvoj koristeći Atma kriyu, pošto Atma kriya omogućava ljudima ravnomerni napredak na duhovnom putu živeći i dalje u materijalnom svetu.

Učećii da volite druge bezuslovno je često prvi korak da ostvarite i volite Božansko jer Božansko boravi u srcima svih živih bića. Budeći devociju ka svim Božijim stvorenjima kroz redovno vežbanje Atma kriye je siguran put ka stalnoj sreći, zadovoljstvu i unutrašnjem skladu.

 

Video dana

Citat dana

Once you have found yourself, then you become a jivan mukti, you become free from the bondage of karmic things. Then you can do whatever you want, as much as you want: nothing will bind you.- Swami Vishwananda

If you like this page, share it!

Languages

 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Suomi
 • Português
 • Hrvatski
 • Српски
 • Nederlands
 • Italiano
 • Polski
 • España
 • Čeština
 • Hungarian
 • Português
 

Download our latest eBook

eBook-thumbnail.jpg